Fundacja Gospodarcza Euro - Partner

18 listopada
w Mineral Hotel Malinowy Raj w Solcu – Zdroju
odbyła się uroczysta
Gala Finałowa
„Zasłużeni dla profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia województwa świętokrzyskiego”.


Organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja Gospodarcza Euro – Partner a inspiracją  uznanie dla zasług osób które aktywnie promują profilaktykę jako  najskuteczniejszą metodą zachowania zdrowia i sprawności fizycznej do późnych lat życia. Uroczystość otrzymała Honorowy Patronat Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Pana Adama Jarubasa oraz Starosty Powiatu Kieleckiego – Michała Godowskiego. Patronat medialny: TVP 3 Kielce, Radio Kielce.   Kapituła w składzie której uczestniczyli m. in.  przedstawiciel Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach wyłoniła następujących laureatów:

 1. prof. dr hab. n. med. Marianna Janion – Ordynator II Kliniki Kardiologii, Świętokrzyskie Centrum Kardiologii WSZ w Kielcach, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Kardiologii.
 2. dr hab. n. med Stanisław Góźdź – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej
 3. prof. dr. hab. n. med. Stanisław Głuszek – Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Ogólnej.
 4. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach – Dyrektor Anna Mikołajczyk
 5. Klinika Belvedere, Ostrowiec Świętokrzyski – flebologia i medycyna estetyczna.
 6. Starostwo Powiatowe w Kielcach – Starosta Michał Godowski https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Honory-dla-Starostwa/idn:4206.html
 7. Świętokrzyski Klub Amazonki – Prezes Alicja Korczak
 8. Malinowe Hotele Sp. z o. o. - prezes Tomasz Kaleta
 9. Tadeusz Domińczak Wójt Gminy Sobków
 10. NZOZ Eskulap s.c. w Sędziszowie – Elżbieta i Jan Psonak.
 11. Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. - prezes dr n. hum. Joanna Przybek - Mita
 12. NZOZ „Południowa” Sp. z o.o. w Końskich – prezes dr n. med. Jacek Wijata
 13. Przychodnia Rodzinna w Staszowie Sp. z o.o. - prezes Bożena Ryczkowska – Kurdziel.
 14.  Rodzina Sp. z o. o w Ostrowcu Świętokrzyskim – prezes dr. n. med. Ryszard Jungiewicz.
 15. NZOZ Synapsa w Kielcach – właściciel dr n. med. Paweł Półrola.

Nagrodę specjalną otrzymał Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Andrzej Domański.

Galę uroczyście otworzył Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak nawiązując do Indeksu Sprawności Ochrony Zdrowia 2016, z którego wynika że świętokrzyskie placówki zdrowia leczą najlepiej w kraju. Pan Marszałek podkreślił, że oczywiście jest to powód do dumy ale bynajmniej nie oznacza, że powinniśmy osiąść na laurach. Dyplomy oraz pamiątkowe statuetki laureaci odbierali z rąk Wicemarszałka  oraz Dyrektor Generalnej Fundacji Euro – Partner Elżbiety Michalskiej.  

Urozmaiceniem uroczystości były wykłady przygotowane przez Świętokrzyski Klub Amazonki działający przy ŚCO w Kielcach. Prezes Klubu Pani Alicja Korczak apelowała do lekarzy pierwszego kontaktu pracujących w Placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej aby przypominali pacjentkom o samobadaniu piersi i cytologii.
Pani Doktor Paulina Siastała z Kliniki Belvedere w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprezentowała  nowoczesne, nieinwazyjne metody leczenia zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. Trzeci wykład przygotowany przez przedstawiciela gospodarza uroczystości Mineral Hotel Malinowy Raj dotyczył właściwości leczniczych najsilniejszej na świecie wody siarczkowej.

Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy aby otrzymane wyróżnienia były nie tylko uhonorowaniem wielu lat ciężkiej pracy ale stały się motywacją do dalszego działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia w  naszym regionie.Artykuł ZASŁUŻENI DLA PROFILAKTYKI, PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA zamieszczony na stronie wwww Echa Dnia

Informacja UHONOROWALI ZASŁUŻONYCH DLA PROFILAKTYKI umieszczona na stronach Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego

Informacja HONORY DLA STAROSTWA umieszczona na stronach Starostwa Powiatowego w Kielcach

Zobacz film ze Świętokrzyskiej Gali "Zasłużeni dla profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia"

PREZENTACJA LAUREATÓW PODCZAS GALI
all rights reserved 2016; website created by: NETservices